Država je na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 – 2026 ter na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 – 2026 uvedla subvencijo za nakup električnih koles, ki so na podlagi tehničnih in drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo.

S ponedeljkom, 3. junija 2024, je v veljavo stopil razpis za subvencijo nakupa električnega kolesa. Kako do subvencije, kakšni so pogoji in katera kolesa pridejo v poštev?
Več o tem v zapisu spodaj.

1.Kdo je upravičen do subvencije?

 • Vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
 • Fizična oseba s slovensko davčno številko
 • Med fizične osebe spada tudi samostojni podjetnik, če e-kolesa ne bo uporabljal za pridobitno dejavnost

2.Kakšni so pogoji za uveljavitev subvencije?

  Dva ključna pogoja se nanašata na ceno upravičenega nakupa kolesa in višino subvencije:

  • Subvencija znaša 25% celotnega zneska, vendar ne več kot 500,00 EUR
  • Končna cena z upoštevanim popustom ne sme presegati 2.500,00 EUR z vključenim DDV

  3.Katera kolesa so lahko predmet subvencije?

   • Največja moč motorja je lahko 250W, in mora se izklopiti, ko kolo doseže hitrost 25 km/h
   • Kolesa morajo biti serijsko opremljena z blatniki in lučmi (kasnejše nadgradnje niso upravičene do subvencije)
   • E-kolesa morajo ustrezati standardu EPAC (vsa električna kolesa v naši ponudbi ustrezajo temu standardu)

   4.Kako do subvencije?

   • Oddaja vloge poteka elektronsko na spletni aplikaciji Borzen od 3. 6. 2024 do porabe sredstev
   • Za oddajo je potreben eden izmed naslednjih načinov podpisa: kvalificirani digitalni podpis, elektronski podpis ali podpis s prejemom kode na e-naslov

   5.Kaj potrebujete za izpolnjevanje vloge?

   Pri oddaji vloge boste potrebovali naslednja dokazila, razdeljena glede na to, kdo mora kaj priskrbeti:

   Zagotovimo MI:

   • Račun o nakupu e-kolesa s podatki prodajalca(naziv, matična ali davčna številka prodajalca, znamka in naziv kolesa, količina, datum nakupa, datum dobave in cena z DDV ter ime in priimek kupca; račun se mora glasiti na ime upravičenca), izdan v obdobju upravičenosti. Predračun se ne šteje kot ustrezno dokazilo.
   • Veljavno garancijo, iz katere je razviden model e-kolesa, serijska številka e-kolesa, datum nakupa in številka računa.
   • Izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo prodajalca.

   Zagotovi KUPEC:

   • Dokazilo o posesti e-kolesa: fotografijo, na kateri se vidi celotno e-kolo.
   • Potrdilo o izvedenem plačilu nakupa e-kolesa, razen če je na računu jasno navedeno, da je bil račun plačan s kreditno kartico, debetno kartico ali gotovino. V primeru, ko se e-kolo plačuje na obroke ali na kredit, je potrebno predložiti ustrezno listino, ki dokazuje, da je do nakupa dejansko prišlo:
   • Izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca – potrebovali boste vaš EMŠO in davčno številko
   • Pooblastilo, če bo v vašem imenu vlogo oddajal kdo drug .

   POMEMBNO:

   Obdobje upravičenosti za sofinanciranje nakupa električnih koles je od vključno dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vključno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva.

    

    

   Postopek pridobitve subvencije …

    

   Kupci morate sami zaprositi za dodelitev napovratne finančne spodbude (subvencijo) preko podjetja BORZEN, ki upravlja s postopkom dodeljevanja subvencij. Po nakupu kolesa lahko zaprosite za subvencijo preko njihove platforme.

   Vlogo lahko oddate preko spletne aplikacije od 3.6. 2024 do zaključka veljavnosti javnega poziva. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

    

   Vse informacije v vezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si

    

   Subvencije za električna kolesa so odlična priložnost, da prihranite pri nakupu in prispevate k bolj zelenemu okolju! 


   V naši trgovini lahko kupite električna kolesa znamke Bergamont in Scott, ki se proizvajajo v Evropi  in so znana po svoji pozornosti do detajlov in strogih standardih, ki jih postavljajo za vsako proizvedeno električno kolo.

   Če kolesa niso na zalogi, nas lahko kontaktirate in obvestili vas bomo o dobavljivosti koles.

   POKLIČITE NAS: +386 70 526 072 ali
   NAM PIŠITE: info@bikecenter-cerknica.si