V naravo s kolesom

Namen operacije:

S strani obiskovalcev se zelo povečuje povpraševanje po najemu koles za tovrstno raziskovanje Notranjske. V zadnjem obdobju se je še posebej povečalo povpraševanje po najemu električnih koles, ki pa jih imamo na območju LAS le za vzorec pri različnih ponudnikih. Z električnim kolesom lahko več ljudi prevozi več kilometrov kot z navadnimi. In več prevoženih kilometrov s kolesom pomeni manj prevoženih kilometrov z avtomobilom. Z nabavo te opreme ter ostalih servisnih enot (polnilno servisna stojala) bomo prispevali tako k razvoju trajnostnega turizma, izboljšanju turistične ponudbe  kot tudi k ohranjanju naravne dediščine.

 

Glavne aktivnosti:

  1. A1: Vodenje in koordinacija operacije. Vodilni partner bo skrbel za koordinacijo in vodenje aktivnosti in za pripravo dokumentacije ob zaključku operacije.

 

  1. A2: Promocija operacije. Za potrebe informiranja in obveščanja širše javnosti bomo partnerji uporabili različna orodja, ki nagovarjajo posamezne ciljne skupine: sporočila za javnost, tematske prispevke v lokalnih in regionalnih medijih, objave na družbenih omrežjih in spletnih straneh partnerjev. V promocijske namene bomo organizirali kolesarske ture za različne ciljne skupine. Oblikovana bo tudi spletna stran, ki bo promovirala uporabo e-koles in bo vsebovala vse ključne podatke o izposoji koles.

 

  1. A3: Nabava ustrezne opreme. V okviru operacije bo nabavljena ustrezna oprema za krepitev trajnostne turistične ponudbe, in sicer:
  • nabava električnih koles: 24
  • nabava električnih poganjalcev: 4
  • nabava polnilno servisnih stojal za električna kolesa: 2

 

Partnerstvo: 

VP – LAS Notranjska

P2 – Bike center Cerknica, Tine Klančar s.p.

P3 – Meta Rovan s.p.

P4 – Občina Bloke

P5 – Javni zavod Snežnik

 

Trajanje projekta: 18.4.2023 – 31.10.2023

Skupna vrednost projekta: 91.939 EUR; znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 65.248 EUR.

 

Povezave: